İçeriğe geç

Bulgaristan

BAŞVURU ŞEKLİ (MADDE 15: )

(1) Bulgar Kökene ya da (2) üst soyun tabiyetinin (veya eski tabiyetinin) Bulgaristan olmasına göre başvuru şekli için gereken evraklardır.

ÜCRET

Kişi başı, Vatandaşlık Başvuru Dosyası Hazırlamak Hizmeti ücreti: €990 olup ana/babasıyla birlikte başvuran çocuk ve/ torunlar için %50 İndirim uygulanacaktır. Masraflar, aşağıda yazmaktadır; masraf faturasıyla daha sonradan başvuranlara tarafımızca iletilmektedir. Süpriz masraf, yoktur. Roplam masraf, sayfa adedine göre değişebilmektedir.

Örnek Hesap Özeti

Örnek Hesap Özetidir  peşin olarak ödenmesi gereken tutarlardır.

Evraklar nereden alınacak?

Evraklar: (i) Nüfus Müdürlükleri’nden (bazen de Muhacir üst soyun eski tabiyetinin Bulgaristan olduğuna dair yazı/lar, T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı‘ndan çıkmaktadır; bunun için lütfen en aşağıdaki bulunan ekler kısmındaki dilekçeye bakınız), Türk Konsoloslukları’ndan, (ii) Hastane Raporu da her hangi bir özel ya da devlet hastanesinden ve (iii) Muhtar Beyanı da herhangi bir muhtardan, alınabilir.

İlk başta gereken evraklar

  1. Aşağıdaki Gereken Evraklar Listesindeki 1 ve 3 Numaralı olan evraklar yani (1) Apostilli Alt-Üst Soy Kaydı ve (3) Apostilli Doğum Kaydı, işlemlere başlayabilmemiz için peşinen gerekmektedir.
  2. Diğer kalan 2, 4, 5, 6, 7 Numaralı olanları ise müteakiben de alıp, sonradan da bize kargolayabilirsiniz (kargolamadan önce net fotoğraflarını çekip eMaille bize iletiniz lütfen. Biz tamam dedikten sonra adresimize ofis kargolarsınız. Kargo takip fişini de aynı şekilde yine eMaille bize iletiniz lütfen).

GEREKEN EVRAKLAR LİSTESİ*

Bulgaristan Vatandaşlık Yasası’na göre başvuranlar Bulgar Kökeni’ni ya da üst soyun Bulgaristan Vatandaşı olduğunu kendi ülkesinden ya da Bulgaristan’dan aldığı evraklarla belgelendirebilir. Gereken evraklar:

  1.  Alt-Üst Soy Kaydı (ilk ve öncelikle alınıp bize kargolanmalıdır). Her bir başvuranın kendisi için ayrı ayrı soy kaydı alınmalıdır.
  2. (Muhacir Üst Soy’un önceki tâbiyetinin Bulgaristan olduğuna dair) Nüfus Müdürlüğü’nden ya da T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı‘ndan, Bulgaristan’dan alınan her hangi bir yazı, belge ya da çıkarsa tüm arşiv kayıtları (Çeşitli yazı örnekleri aşağıdadır;  yazı ya da arşiv kayıtları yoksa, veya Makedonya, Yunanistan, Romanya, Moldava ya da Sırbistan muhaciri bir aileden iseniz o zaman aşağıdaki 6. Madde’de olan Muhtar Beyanı ya da benzeri  bir yazı, mutlaka Yurt Dışında YaşayanBulgarlar Ajansı’nın ilgili ülkede tanıdığı her hangi bir Bulgar Derneğinden mutlaka alınmalıdır)
    1. (Nüfus’ta Muhacir Üst Soy’a ait), muhacir dosyası içindeki evrakların, (Nüfus Memurluğu’nca veya Arşivler Genel Müdürlüğü’nce ya da noterden), aslı gibidir yapılmış sonra apostillenmiş suretleri: Örnekve/veya 
    2. (Muhacir Üst Soy’un, önceki tâbiyetinin Bulgaristan olduğuna dair, vukuatında detay yazılı olan) Vukuatlı Nüfus Kaydıve/veya 
    3. Muhacir Üst Soy’un önceki tâbiyetinin/uyruğunun “Bulgaristan” olduğu yazan her hangi bir yazılı evrak. Örnekler aşağıdadır:
      1. Nüfus Müdürü Yazısı:ve/veya
      2. Tâbiyet (Uyrukluk) Beyannamesi:ve/veya
      3. Muhaceret Belgesi (MuhacirPasaportu, Geldiği yerdeki Türk Konsolosu’ndan alınma bir belge vs. de olabilir) veya (bunun kaydolduğu)Muhacir Kayıt Defteri:ve/veya
      4. Muhacir Kâğıdı: https://bit.ly/3yS2QM9
  3. Her bir başvuranın kendisine ait Türkiye’deki Nüfus Müdürlükleri’nden birinden ya da Türk Konsoloslukları’ndan alınacak, Doğum Belgesi (Formül-A, ilk ve öncelikle alınıp bize kargolanmalıdır).
  4. Yerleşim Yeri Kaydı (İkâmetgâh).
  5. (Onbeş yaşından büyükler için) Adli Sicil Kaydı(Sabıka Kaydı).
  6. Muhtar Beyanı: Örnek Muhtar Beyanı:  (Yukarıdaki 2’nci Madde yazılı evraklardan birini alamayanlar, mutlaka Muhtar Beyanı almak zorundalar ama alanlar için ise Muhtar Beyanı’nın da olması kendileri için faydalı olur ama şart değildir).
  7. (Her hangi bir özel ya da devlet hastanesinden)Hastane Raporu: Örnek https://bit.ly/3AxDsfF

APOSTİL

  1. Evraklar, ıslak imzalı alınıp, memur imzasına kaymakamlıktan Apostill alınmalıdır. Apostil evrakın, yurtdışında kullanması için verilen bir resmi imzalı eklenen sayfadır. (eDevlet’ten indirilip basılan evraklar geçerli değildir)
  2. Apostil resmi memur ya da noter imzasına verilen resmi bir belgedir. Resmi imzalı evrakın üzerine zımbalanan yabancı dillerde içeriği olan, evrakı kimin imzaladığını, tasdik eden bi rsayfadır. 
  3. Gereken evraklarınıza ıslak imza atmış memurun ya da aslı gibidir yapan noterin bağlı olduğu Kaymakamlık’tan Apostil alınacaktır. 
  4. Yurtdışında konsolosluklarımızdan alınan evraklardaki imzalara postil gerekmemektedir.

NOTER

  1. Doktor raporuna ve muhtar beyanına Apostil -evrak, noterden aslı ibidir yapıldıktan sonra- noter imzasının üzerine, Apostil alınmalıdır.
  2. Arşivler Genel Müdürlüğü’nden gelen aslı gibidir yapılmış evraklara ve ekli oldukları ıslak imzası olmayan kapak yazısına hepsine birden noterden aslı gibidir yaptırıp, noter imzasına apostil alabilirsiniz.

SABİT MASRAFLAR

Yasa, mevzuat ve Bulgaristan Adalet Bakanlığı ya da Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı uygulaması değişmedikçe daima geçerli olan değişmeyen masraflardır:

  1. Her bir sayfa çeviri masrafı -yeminli tercümana göre değişmekle birlikte – tercüme ve tasdik ücretleri en €30, en çok €50 olup, bu fiyatlara: Noter harçları, noter ücretleri dahildir.
  2. Formların her bir sayfasının Bulgarca’ya çevirilmesi ve formların doldurulması için yeminli tercüman ücreti masrafı -tercümana göre değişmekle birlikte- en az €20, en çok €30’dur.
  3. Her bir kişi için ayrı ayrı hazırlanan: “Bulgaristan Vatandaşlık Başvuru Dosyası”, ‘Tasdik ve Onay Masrafı’, en fazla (€205*1) = €205’dur.
  4. Her bir kişi için paylaştırılmalı en az DHL/UPS Posta masrafı € 40’dur.

DEĞİŞKEN MASRAFLAR

Masraf faturanız çıktıktan sonra evraklarınızda, formlarınızda ya da bize ilettiğiniz her hangi bir bilgide (örnek isim-soyadı -adres değişikliği, vefat, evlenme-boşanma, evlâd edinme, mahkemeden ceza almak ile ileteceğimiz anket formlarınızdaki değişiklikler vs dahil bunlarla sınırlı olmaksızın şahsın medeni, ceza-i ve hukuki durumuna ait her hangi bir değişikliğe ait) sonradan, tâ ki mülâkat tarihinize kadar yapacağınız herhangi (bir) değişiklik/ler sebebiyle, yukarıdaki sabit masraflara ek olarak masraf ödemeniz gerekebilir.

ÖDEME

  1. Hesap Özeti’yle belirtilen KDV’siz toplam tutar: ‘İş Avansı’ detayıyla, ödenmelidir.
  2. Ödeme ‘İş Avansı’ detayıyla, ödeme günündeki TCMB Satış Kuru üzerindenTürk Lirası’na çevirilerek ileteceğimiz Şirket banka hesabımıza Türk Lirası olarak ödeme yapılmalıdır.
  3. Tüm ödeme dekontları fotoğrafları tarafımıza eMaillenmelidir.
  4. Tüm ödemeler peşinen ücret ve masraflara mahsup edilir.  

SÜRE 

  1. Dosyaları hazırlık süremiz: Başvuru dosyanızın tarafımızca hazırlanıp bitirilmesi süresi, şu sıralar 3-5 aydır; bazı dosyalarda, süre uzayabilir. 
  2. Bulgaristan Kimlik kartı almak süresi. Konsolosluğa, (başvuru şekline göre Yurtdışında Yaşayan Bulgarlar Kurumu’na) ve Adalet Bakanlığı’nabürokrasiye bağlıdır.

ŞARTLAR

Şartlar:imzalanmalı ve ilk önce fotoğrafları eMaille tarafımıza iletilmelidir; akabinde, diğer evrak asılları ile beraber aynı kargoyla ofisimize gönderilmelidir. 

KARGO

  1. Evraklarınız, ofis adresimize gönderilmek üzere kargoya verilmeden önce, net fotoğrafları çekilip, eMaille tarafımıza kontrol ve teyid amaçlı iletilmelidir. 
  2. Kargo takip fişini de müteakiben eMailleyiniz, lütfen. 
  3. Evraklarınızı kontrol edip “Tamam” dedikten sonra, bize kargolayıp, kargo takip fişinin fotoğrafını çekip da buradan ekleyip aynı şekilde, iletirsiniz. 
  4. “Tamam” onayı verMEdiğimiz evrakları, lütfen bize kargolamayınız. 
  5. Bize fazladan evrak göndermeyiniz. 
  6. Tamam dediğimiz, onay verdiğimiz evraklardan belirttiğimiz sayıdan fazlasını da bize kargolamayınız lütfen.
  7. Tüm kargolarınızın Takip Fişleri’nin fotoğrafını daima tarafımıza eMaile iletiniz lütfen. 

UYARI

Her geçen gün başvuruların sayısındaki artıştan ötürü konsolosluklardaki mülakatlarda gecikme yaşandığından, evraklarınızı bir an önce hazır edip, ilk önce fotoğraflarını çekerek, eMaille bize kontrol amaçlı iletiniz, lütfen (fotoğrafları lütfen WhatsApp’tan göndermeyiniz) akabinde evrak asıllarını ofis adresimize kargolarsınız.

eMail: info@untacguner.av.tr

**** WhatsApp’tan bana her zaman ulaşabilirsiniz ****
WhatsApp: 

_______________

* Nüfus’ta ya da Konsolosluk’taki memurlar zorluk çıkarırsa, memurlardan yazılı olarak evrak talep etmek için yapılması gerekenleri buradaki uzantıdan okuyabilirsiniz https://bit.ly/2e2vd2C  Yukarıdaki evrak listesindekilerden hiç birini temin edemezseniz Bulgaristan’dan Doğum Belgesi çıkartmak hizmeti bedelimiz €495’dur.

Yukarı